top of page

Supdeko Micro

Supdeko Micro levereras som ett färdigt microcement-bruk klart användas. Det är mycket användarvänligt och enkelt att installera både för GDS (DIY) och proffs. Micro ger en mycket hård diffusionsöppen mineralyta som inte fläckas på samma sätt som Microcement vid kontakt med vatten. Den är mycket användbar både inom- och utomhus. Supdeko Micro finns i tre olika varianter med olika egenskaper.

Supdeko Micro levereras som ett färdigt bruk klart användas. Det är mycket användarvänligt och enkelt att installera både för DIY och proffs. Det har samma goda egenskaper som Supdeko Microcement men är mer resistent mot vattenfläckar och är mer mångsidig utomhus. Supdeko Micro finns i tre olika varianter med olika egenskaper.

-RUSTIK             Kornstorlek < = 1 mm. Idealisk för att producera rustika ytor, béton rugueux, béton ciré mm. Används ofta som ett baslager för de andra microbruken och övriga mineralprodukter.

-STRUKTUR        Kornstorlek < =0,5 mm. Idealisk för att producera ytor med struktur, travertin mm.

-SLÄT                  Kornstorlek < =0,1 mm. Idealisk för att producera släta, polerade och marmorliknande ytor.

Infärgning av bruk görs med Pigment eller Flytande Pigment Se beskrivning.

 

En normal installation med Supdeco Micro består ofta av 2-3 lager av bruk i olika kombinationer beroende på vilken yta som eftersträvas. För golvytor samt för ytor med skarvar rekommenderas alltid att applicera 3 lager samt Nät.

Att förbereda underlaget

Supdeko Micro kan appliceras på de flesta underlag. Säkerställ att underlaget är jämnt och stabilt samt väl rengjort från fett, smuts och liknande. Finns risk för sprickor eller sättningar i underlaget rekommenderas alltid att Supdeko Nät används. Lagningar och avjämningar kan utföras med Supdeko Avjämning som kan appliceras 1-5 mm tjockt.

Primning av underlag

Det är mycket viktigt att underlaget blir ordentligt primat och med rätt primer. Supdeko Primer används till de flesta underlag. För fuktiga underlag  med underskjutande fukt appliceras Supdeko Epoxi 2K. För underlag med viss kontinuerlig rörelse, t ex trä, golvspån, appliceras Supdeko Primer Flex. Kombinera primer med Supdeko Nät på golvytor samt i övrigt vid minsta misstanke om rörelser i underlaget. Se beskrivning.

Applicering av bruk

De olika bruken appliceras vanligtvis med någon av Supdeko Verktyg Stål. När flera lager används i en installation appliceras de i grovleksordning. Bruken är avsedda för att appliceras i den tjocklek som kornen är.

Bruken homogeniseras genom att röras med elektrisk blandare tills önskad konsistents uppnås. Vid behov kan rent vatten tillsättas.

Låt varje lager torka ordentligt. Vid behov kan ytan slipas med sandpapper innan nästa lager appliceras. I dessa lägen slipas uppstickande delar av.

Förbereda bruken

Bruket förbereds genom att röras med elektrisk blandare tills bruket är helt homogeniserat och färgämne tillsatt. För lösare bruk kan rent vatten tillsättas. Infärgning görs med någon av Supdeko Pigment eller Supdeko Flytande Pigment. Se beskrivning.

Applicering av bruk i tre lager med Nät (Rustik-Struktur-Slät)

De olika bruken appliceras vanligtvis med någon av Supdeko Verktyg Stål.

Bruken i en installation appliceras med det grövsta först osv. Applicera Rustik på den primade ytan med Nät så att detta täcks men inte tjockare än ca 1 mm. Låt torka ordentligt. (Ca 3 timmar) Är där ojämnheter som sticker upp så slipa bort dessa med ett grovt sandpapper (60-100).

 

Applicera Struktur på samma sätt men med en tjocklek på ca 0,5 mm. Strukturen i det förra lagret fylls ut och du får en annan typ av yta som är finare men strukturerad. Låt torka ordentligt. Är där ojämnheter som sticker upp så slipa bort dessa med ett grovt sandpapper (80-120).

 

Att applicera Fin kan göras på olika sätt. För att erhålla marmoreringar så är ett lösare bruk att föredra som bara skrapas ner i ojämnheterna i förra lagret. Lägger du på ett täckande lager kommer slutresultatet att bli mer enfärgat. Du kan använda dig av flera olika nyanser eller färger när du applicerar och få spekatkulära resultat. Materialen ger utrymme för egen fantasi och kreativitet. Exprimentera gärna på en mindre yta vid sidan om.

När ytan torkat så har den ofta en yta som är lite sträv. Slipa ytan lätt med ett finare sandpapper (180-240) och du får en len och fin yta.

Observera att materialen är inte avsedda att läggas i tjocka lager och sedan slipas ner.

Slipar du för hårt kan mineralerna i ytan brännas och du får svarta märken.

Applicering av bruk i två lager (Struktur-Slät)

Applicera Struktur på ca 0,5 mm så att underlaget täcks. Låt torka ordentligt. (Ca 2 timmar) Är där ojämnheter som sticker upp så slipa bort dessa med ett grovt sandpapper (80-120).

 

Att applicera Fin kan göras på olika sätt. För att erhålla marmoreringar så är ett lösare bruk att föredra som bara skrapas ner i ojämnheterna i förra lagret. Lägger du på ett täckande lager kommer slutresultatet att bli mer enfärgat. Du kan använda dig av flera olika nyanser eller färger när du applicerar och få spekatkulära resultat. Materialen ger utrymme för egen fantasi och kreativitet. Exprimentera gärna på en mindre yta vid sidan om.

 

Observera att materialen är inte avsedda att läggas i tjocka lager och sedan slipas ner.

Slipar du för hårt kan mineralerna i ytan brännas och du får svarta märken.

Fler effekter på ytan

Om du har mycket experimentlusta i dig kan du kan använda vår Glasyr för att marmorera eller ge ytan olika effekter. Du kan även använda Flytande färgämne, antingen koncentrerat eller upplöst i lite vatten, för att stöppla eller marmorera ytan och skapa dina egna unika ytor. Möjligheterna är många men det finns ingen metod som är universal och passar för alla.

Försegling av yta

Ytorna är hårda och skydd är inte nödvändigt. Men vill man undvika att smuts och fett fastnar i porerna och missfärgar ytan är det lämpligt med skydd. Vänta dock tills ytorna helt torkat ut (24-48 timmar beroende på fuktighet och temperatur) Det vanligaste är att applicera ett eller två lager med Supdeko Sealer men även Vaxolja eller Tvål kan användas.

 

Observera att ytan mörknar något när skydd appliceras. 

Mer skydd mot mekanisk nötning

Har Sealer applicerats kan skyddet mot mekanisk nötning förstärkas med Supdeko Polyuretanlack. Den kan dock inte appliceras på Vaxolja eller Tvål.

 

Blanda Polyuretanlack och applicera enligt anvisningarna ett eller flera lager. Ytan blir sammetslen, mycket lättstädad och lätt att hålla i  ordning.

Skötsel

Undvik vatten på skyddad yta de första 7 dagarna. Rengör med PH-neutrala rengöringsmedel. Vattenbaserade polyuretanlacker är hårda men inte oförstörbara. Undvik långvariga vattensamlingar på lackade ytor.

Supdeko Micro utomhus

Micro kan med fördel appliceras utomhus på trappor, utekök etc utan att skydda ytorna. Även om Micro är mycket hård är den inte outslitlig. Vid mycket hård belastning kommer ytorna givetvis att slitas men ett nytt topplager kan enkelt appliceras vid behov.

bottom of page